Klimaforandringer

March 17, 2015

Man hører veldig mye om global oppvarming på diverse medier, både statlige og uavhengige. En gigantisk debatt har foregått rundt emnet det siste tiåret, og flere store steg har blitt tatt for å sikre menneskehetens fremtid.

Dessverre er grådighet alltid et sentralt problem – store, internasjonale fabrikker er på en evig krigssti med aktivistene som vil begrense dem. Med sine store økonomiske og politiske ressurser kan de få lover avslått og bøter forkastet. Global oppvarming er umulig å bestride, med tanke på de utallige varmerekordene vi setter år etter år. Man bør dog også legge merke til de mange ekstremt kalde vintrene enkelte land har opplevd – dette peker mot et feil ordvalg.

Klimaforandringene går begge veier; og de trekker årstidene ut til det ekstreme. Spørsmålet er hvordan vi skal tolke disse forandringene, hvordan vi skal forberede oss. Lavere utslipp av menneskeskapte gasser kan forsinke prosessen, men den er allerede i gang og vil neppe kunne stoppes helt. Klimaforandringer er et hett tema, men når ord ikke vokser til handlinger blir hele poenget med diskusjonen borte. Samtidig må vi huske på at overbefolkning er et økende problem. Med feil fokus og manglende konsentrasjon kan menneskeheten stirre en dyster fremtid i øynene.